Expertise

Mogelijkheden

 • Trainingen (ook online)
 • Workshops
 • Coaching
 • Keynotes & Presentaties
 • Consultancy & Advies
 • Learning Events & Games
 • Interactief Theater
 • Virtual Reality

Kleine groepen, grote groepen, face-to-face of online, een enkele training of complete trajecten. Er is veel mogelijk bij DDACT. Wij hebben meer dan 25 jaar ervaring in het trainen van alle beroepsgroepen die lastig gedrag tegenkomen in de praktijk.

Onze trainingen en workshops voldoen altijd aan de volgende elementen:

 • Praktisch: direct bruikbaar voor deelnemers
 • Herkenbaar: afgestemd op de praktijk en realistisch
 • Interactief en leuk: ook al is het onderwerp heel serieus

Werkwijze

Wij willen dat een opdracht zoveel mogelijk oplevert voor de organisatie en deelnemers. Bij elke opdracht bepalen we in gezamenlijk overleg hoe we het beste kunnen aansluiten op de wensen van de organisatie en de praktijk van de deelnemers. Het is altijd maatwerk.

Op basis van een intakegesprek schrijven we een vrijblijvend voorstel met de inhoud van het programma en de bijbehorende investering. Als u hiermee akkoord gaat, gaan we over tot de planning en uitvoering van de opdracht.

Evaluatie

Aan het eind van een training wordt de training schriftelijk geëvalueerd door iedere deelnemer. Na de training ontvangt de opdrachtgever een evaluatierapportage met alle uitslagen en relevante opmerkingen.

Borging

Het evaluatierapportage kunt u gebruiken om het leerrendement van een training te versterken en te verankeren. Ook kan DDACT u adviseren wat u zelf nog meer kunt doen en wat wij verder kunnen betekenen voor de borging. Hierin is veel mogelijk, zoals het aanbieden van:

 • Terugkommomenten in kleine groepen
 • (Begeleide) intervisie
 • Casusbesprekingen
 • Opfris- en verdiepingstrainingen
 • Individuele coaching
 • Coaching-on-the-job
 • En meer…

DDACT inschakelen voor een training, workshop of keynote?

Neem contact op

© ddact.nl © Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacybeleid | Algemene voorwaarden | Klachtenprocedure