DDACT is een CRKBO-geregistreerd opleidingsinstituut.

Dit is een officiële erkenning van de kwaliteit van onze trainingsactiviteiten, medewerkers en bedrijfsvoering. U kiest bij DDACT voor aangetoonde kwaliteit, betrouwbaarheid en zekerheid.

In het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) worden uitsluitend onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs.

Audit door CPION

Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling. De audit is uitgevoerd door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) en is mede gebaseerd op de gedragscode van de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). Uitgangspunten bij de audit zijn:

  • Zorgvuldigheidsbeginsel
  • Betrouwbaarheidsbeginsel
  • Rechtszekerheidsbeginsel
  • Kenbaarheidsbeginsel
  • Redelijkheidsbeginsel

Deze uitgangspunten zijn vertaald naar tientallen kwaliteitseisen, waarbij elk punt in de audit positief beoordeeld dient te worden om in aanmerking te komen voor CRKBO-registratie.

Vrijstelling van BTW

DDACT is door deze registratie ook een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Hierdoor mag DDACT trainingen en workshops aanbieden die vrijgesteld zijn van BTW. Voor opdrachtgevers die geen BTW kunnen verrekenen, leidt dit tot een lagere prijs.

© ddact.nl © Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacybeleid | Algemene voorwaarden | Klachtenprocedure