Interventieteam en Samenwerking bij Incidenten

Soms lukt het niet om een lastige situatie te de-escaleren. Soms wordt het zelfs erger en voelt een medewerker zich niet veilig meer. In zulke gevallen is er bijstand van collega’s nodig. Het optreden van dit interventieteam kan bepalend zijn voor de afloop van het incident. Wat is handig?

Dit onderwerp is relevant voor elke medewerker die collega’s ondersteunt bij incidenten en elk team dat beter wil samenwerken bij incidenten. Er kan sprake zijn van een officieel interventieteam, bijstandsteam of BHV, maar dat hoeft niet.

Inhoud

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Organisatie en afspraken:
  Het kader van de organisatie is bepalend voor het handelen. Is er een protocol? Welk doel hebben we? Wat zijn de onderlinge afspraken? Wat verwachten we van elkaar? Wanneer grijpen we in? Wanneer niet? Zijn er systemen zoals alarmknoppen, paniekknoppen of attentieknoppen? Hoe werkt dat? Is er beveiliging? Zo ja, hoe zit het met de samenwerking? Wat kan ik van ze verwachten? Wat verwachten zij van mij?
 • Eigen spanning:
  Wat gebeurt er in mijn lijf wanneer het spannend wordt? Wat is de verklaring van stress? De biologie erachter? Waarom bedenk ik vaak achteraf wat handiger was geweest om te zeggen doen? Hoe blijf ik rustig genoeg om dit tijdens de situatie te doen?
 • Kennis van lastig gedrag:
  Wat is emotie? Wat is agressie? Wat is het verschil tussen boosheid en agressie? Dit verschil goed leren zorgt ervoor dat je situaties beter kunt inschatten en effectiever kunt handelen.
 • Handelen:
  Welke rollen en doelen hebben we bij interventies? Mag ik het gesprek overnemen? Ondermijn ik mijn collega dan niet? Hoe treden we op? Hoe gaan we staan? Met hoeveel mensen? Wat zijn de grootste valkuilen in deze situaties? Wat zijn de belangrijkste tips?

Hand-outs

Alle deelnemers ontvangen:

 • Een notitieblok en pen.
 • Een boekje in A6-formaat met relevante theorie en vaardigheden als naslagwerk.
 • Een certificaat/bewijs van deelname op naam.

Evaluatie

Aan het eind van een training wordt de training schriftelijk geëvalueerd. Na de training ontvangt de opdrachtgever een evaluatierapportage met alle uitslagen.

DDACT inschakelen voor een training, workshop of keynote?

Neem contact op

© ddact.nl © Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacybeleid | Algemene voorwaarden | Klachtenprocedure